Koncert dechového souboru Alinde Quintet

Termín: 02.08. 2023 19:30
Dechové kvinteto nastupující generace

Koncert špičkového mladistvého dechového tělesa Alinde Quintet proběhne v majestátní atmosféře krumlovské synagogy také nazývané Templ. Na výjimečném místě zazní hudba českého židovského autora Pavla Haase, který zahynul v koncentračním táboře Osvětim. Divertimentem si připomeneme 100 let od narození českého hudebního skladatele Viktora Kalabise. Mladí hudebníci uvedou také Smyčcový kvartet Dmitrije Šostakoviče v úpravě pro dechového kvinteto a téměř zapomenutý kvintet Jana Nováka Concertino.

https://www.festivalkrumlov.cz/program/alinde-quintet/