Uspořádáme...

Svým charakterem je objekt synagogy s přilehlou zahradou a Cafe multifunkčním prostorem, vhodným pro uspořádání celého spektra aktivit a akcí. S přidanou hodnotou invence a kreativity realizujeme především tyto akce "na klíč":
  • Semináře, školení a sympózia
  • Firemní incentivní a teambuildingové akce, slavnostní akce
  • Workshopy a prezentace
  • Svatební obřady a oslavy
  • Zahradní slavnosti
  • Hudební vystoupení a kulturní performance
  • Výstavní instalace a expozice
V případě poptávky pro jiný typ akce, která nefiguruje ve výše uvedeném výčtu, nás neváhejte kontaktovat.

Rezervace (akce i individuální rezervace):

E-mail: info@synagoga-krumlov.cz
GSM: +420 604 217 174