Předávání maturitních vysvědčení absolventům

Termín: 04.06. 2024 17:00, 18:00, 19:00
Dovolujeme si Vás pozvat na slavností událost, která se bude konat v reprezentativních prostorách českokrumlovské Synagogy.
Úspěšným absolventům Gymnázia Český Krumlov zde budou předána maturitní vysvědčení.

www.synagoga-krumlov.cz