Výstava Karla Cudlína Sight/effect

Termín: od
  08.07.2019
do
  08.09.2019
Cena: 50 Kč
Otevírací doba: 10:00 - 18:00
Podstatná část tvorby předního českého fotodokumentaristy Karla Cudlína zachycující proměny krajiny a společnosti od Sinaje po Golany za posledních dvaadvacet let je samostatně vystavována vůbec poprvé. Výběr obsahuje starší práce, které jsou díky fotografickým i beletristickým publikacím dnes již ikonami, ale také zcela neznámé záběry, z nichž řada vznikla teprve v letošním roce.

Cudlín je jediným českým fotografem, který Izraeli věnuje svoji pozornost soustavně, nikoli pouze v rámci jednoho časově ohraničeného projektu. Jeho izraelské fotografie nejsou místopisné záznamy okořeněné pitoreskními motivy blízkovýchodní reality ani politické reportáže, nemají jednotící téma, nesledují určitý předem daný program. Vznikají spontánně z čirého zájmu o dění, bez agendy, očekávání a ambicí vkládat do obrazu více, než může přinést momentální situace, ať už se odehrává v prostoru města, v poušti nebo na pláži.

Cudlín je nejen nezaujatý, ale především nadšený, pohotový a zběhlý pozorovatel, a přestože jej časté cesty nutně přivádějí na již mnohokrát navštívená místa, zřídkakdy máme z jeho fotografií pocit opakování nebo dokonce monotónnosti. V každém záběru je patrná lidská přítomnost, a to i ve své absenci – v obrazech zdánlivě liduprázdných krajin nebo tam, kde jsou jedinými živými protagonisty zvířata. Jeho snímky jsou charakteristické nezaměnitelným smyslem pro humor, který, ač místy doveden na hranu absurdity, je vždy dokonalou pojistkou proti stereotypu a laciné sentimentalitě.

Cudlínův „izraelský korpus“, který dnes již zahrnuje tisíce negativů a digitálních snímků, tvoří podstatnou, nikoli však uzavřenou kapitolu, která se pomalu a jistě stává výpravným vizuálním románem. Věrný svému stylu principiálně navazujícímu na to nejlepší z tradice humanistické fotografie Cudlín přirozeně staví na bytostném zájmu o lidi jako nekonečně různorodé společenství individualit. Je evidentní, že v tomto ohledu nachází v Izraeli nevyčerpatelný zdroj inspirace.

Karel Cudlín (*1960) patří ke špičce současné české dokumentární fotografie. Od svého absolutoria na Katedře fotografie pražské FAMU v roce 1987 uspořádal desítky samostatných výstav doma i v zahraničí (v posledních dvaceti letech vystavoval ve Francii, Německu, Rakousku, Bulharsku, Moldávii, Rumunsku, Chorvatsku, Ázerbájdžánu, Izraeli, Slovinsku, Španělsku, Itálii, Gruzii, Senegalu, USA a na Kypru) a účastnil se více než padesáti skupinových projektů po celém světě. Je autorem mnoha sérií dokumentujících všední život v předlistopadovém Československu, přelomové události roku 1989, stahování sovětských jednotek z Československa roku 1991, život etnických a sociálních minorit na mnoha místech střední a východní Evropy a život v Izraeli. Zvláštní kapitolu představuje soubor fotografií, které vytvořil v letech 1996-2003 jako jeden z oficiálních fotografů prezidenta Václava Havla. Cudlín je držitelem 18 ocenění získaných v rámci prestižní přehlídky Czech Press Photo a ceny Revolver Revue, která mu byla udělena v roce 2008. Během své dosavadní kariéry byl činný jako pedagog na Katedře dokumentární tvorby a Katedře fotografie pražské FAMU a spolupracoval a spolupracuje s řadou českých periodik a filmových tvůrců. Jeho dílo prezentované v řadě monografických publikací je zastoupeno v českých i zahraničních veřejných a soukromých sbírkách. Je zakládajícím členem sdružení fotografů 400 ASA.