Předávání maturitních vysvědčení absolventům gymnázia Český Krumlov

Termín: 30.05. 2023 17:00, 18:00, 19:00
Dovolujeme si Vás pozvat na slavností událost, která se bude konat v reprezentativních prostorách českokrumlovské Synagogy.
Úspěšným absolventům Gymnázia Český Krumlov zde budou předána maturitní vysvědčení.